Theme

STORY

ยิ่งเที่ยว

ยิ่งสนุก

ยิ่งผูกพัน

BUY TRIP
หออัตลักษณ์ 1
สรวย
สรวย 1
ท้องถิ่น
IMG_0412
IMG_0208
Golf-391
Golf-357
Golf-373
Golf-339
Golf-338
Edit NUT2 (358 of 451)
Edit NUT2 (176 of 451)
Edit NUT2 (207 of 451)
_DSC9097

สนิทน่าน

แต่ละสถานที่ล้วนมีเรื่องราว ความเป็นมาที่น่าสนใจของตัวเอง การท่องเที่ยวในความหมายของนักเดินทางบางคนจึงไม่ได้หมายความแค่เพียงกิน นอน เที่ยว ให้เต็มที่แล้วเซลฟี่ภาพสวยๆ แต่การได้เก็บเกี่ยวเรื่องราว ประสบการณ์ ได้เปิดโลกใบเดิมให้กว้างขึ้น กับการทำความรู้จักทุกแง่มุมอย่างลึกซึ้งในทุกสถานที่ที่ไปจึงจะถือว่าเป็นการเติมเต็มกล่องความทรงจำที่คุ้มค่าน่าจดจำอย่างแท้จริง

DAY 1

Trip

ไหว้พระวัดบุญยืนแต่เช้า ร่วมพิธีใส่บาตรเทียน แล้วข้ามมาแวะชมรอยพระบาทแรกที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเทศบาลเวียงสา ก่อนไปแวะถ่ายภาพตึกสวยๆ ที่โรงเรียนไคหนำ โรงเรียนจีนแห่งแรกในน่าน ไปนั่งชิลล์ที่จ๊างน่าน คอฟฟี่ แอนด์ แกลลอรี่ แล้วมาปั่นจักรยานชมเมือง ชมวิถีชีวิต แวะเรียนรู้เรื่องผ้าทอที่ร้านวราภรณ์ผ้าทอ ต่อด้วยให้อาหารปลา เขียนตั๋วเมืองที่บ้านกะหล๊ก ล่องเรือไม้สายน้ำน่านในยามเย็น ก่อนเข้านอนหลับฝันดีที่โรงแรมเวียงแก้ว

ช่วงเวลา

น่าเที่ยว

เที่ยวได้ตลอดปี ถ้าอยากร่วมพิธีใส่บาตรเทียนต้องมาในช่วงหลังวันเข้าพรรษาเพียง 1 วัน

เดินทาง

อย่างไร

จากตัวเมืองน่านเดินทางลงใต้สู่เวียงสา ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร

ของที่ระลึกและ

ของฝากห้ามพลาด

ผ้าทอจากร้าน

วราภรณ์ผ้าทอ

ที่พัก

แนะนำ

โรงแรม

เวียงแก้ว

สถานที่ท่องเที่ยว

วัดบุญยืน  วัดสำคัญประจำเวียงสามาตั้งแต่โบราณ ใครไปใครมาก็ต้องแวะสักการะพระประธานที่เป็นปางประทับยืนอันงดงาม

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงสา นอกจากจะเป็นที่เก็บรวบรวมหลักฐานทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวน่าน ยังมีความสำคัญตรงที่เป็นที่แรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชทรงประทับรอยพระบาทแรกในดินแดนน่านแห่งนี้

หออัตลักษณ์น่าน แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติและภูมิศาสตร์ของเมืองน่าน รวมถึงจังหวัดล้านนาอื่นๆ ในภาคเหนือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ให้รูปแบบที่ทันสมัยน่าชม

ตึกรังสีเกษม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา  อาคารโบราณสถานที่จัดแสดงเรื่องราวเมืองน่านในมุมที่น่าสนใจ ทั้งภาพถ่าย เฟอร์นิเจอร์ข้าวของ และเรื่องราวที่จัดแบ่งเป็นห้องต่างๆ

สไตล์นักเดินทาง

นักเดินทางที่ชื่นชอบการบันทึกเรื่องราว ความทรงจำ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้พบเจอระหว่างทาง ชอบค้นหาแรงบันดาลใจผ่านการพูดคุยกับคนในท้องถิ่นแบบลงลึก ชอบเรียนรู้และทดลองทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง

เตรียมตัวก่อนไป

ศึกษาหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ก่อนไป โดยไม่ลืมอุปกรณ์คู่ใจคือกล้องถ่ายรูปและสมุดบันทึกความทรงจำ

ข้อมูลน่ารู้

เวียงสาคืออำเภอที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ได้ชื่อว่าประตูสู่น่าน และยังเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเพราะมีสายน้ำหลายสายไหลผ่าน ส่วนตัวเมืองน่านเป็นเมืองเล็กที่น่าอยู่ เป็นเมืองมากเสน่ห์ที่มีวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิต มีวัดมากมายให้เยี่ยมชม มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน วัดภูมินทร์ หอศิลป์ริมน่าน เป็นต้น

คุณค่าและความประทับใจที่จะได้รับ

ได้ทำความเข้าใจถึงเรื่องราวของน่านแบบลงลึกกว่าที่เคยทั้งในแง่ของที่มา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการบอกเล่าเรื่องราวที่พบเจอและประทับใจต่อไปอีก และได้นำคุณค่าที่ได้สัมผัสมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการดำรงชีวิตในรูปแบบที่มีความหมายและสงบเงียบเรียบง่ายมากขึ้น

กิจกรรมที่จะได้เรียนรู้ร่วมกับชุมชน

ใส่บาตรเทียน ปั่นจักรยานชมเมือง

ทอผ้าที่วราภรณ์ผ้าทอ ล่องเรือไม้สายน้ำน่าน

เขียนตั๋วเมือง ทำสรวยดอกไม้โฮงเจ้าฟองคำ

ติดต่อประสานงานการท่องเที่ยว

เวียงสา อาจารย์โทน 

โทร 088 407 1740

ล่องเรือ อาจารย์ระดม

โทร 085 029 8029

โฮงเจ้าฟองคำ คุณแม่พัฒน์

โทร 089 560 6988

ตึกรังสีเกษม อาจารย์ต้น

โทร 087 178 2588