Theme

LOCAL LIFE

ยิ่งเที่ยว

ยิ่งสนุก

ยิ่งผูกพัน

BUY TRIP
102

สบายดีวีถีน่าน

อาจเป็นด้วยสภาพอากาศ ธรรมชาติสวยงาม เป็นแหล่งต้นนํ้า ที่มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ หล่อหลอมให้ชาวน่านใจดี ยิ้มง่าย พร้อมจะเอื้อเฟื้อหยิบยื่นนํ้าใจให้คนต่างถิ่นอยู่เสมอมา และยังส่งผล ถึงการดำรงชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมที่แม้จะเรียบง่าย แต่ลึกซึ้ง สวยงาม สัมผัสได้ถึงความสุข ความพอใจในชีวิต และตัวตนในแบบที่ เป็นอย่างแท้จริง การันตีได้จากสายตาตัวเอง เมื่อได้มาเยือนม่วงตึ๊ด และเวียงสาครั้งนี้

DAY 1

Trip

ช่วงเช้าแวะเยี่ยมชมทำความรู้จักกับหออัตลักษณ์แห่งเมืองน่าน จากนั้นไปไหว้พระเสริมสิริมงคล พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณไว้ภายในบริเวณวัด ต่อด้วยการทำพิธีปั้นเทียนสะเดาะเคราะห์ ลองทาสีหัวเรือน่านจำลอง แล้วไปแวะเรียนวิธีทำโคมมะเต้าที่บ้านโคมคำ ก่อนจะไปรับประทานอาหารกลางวันริมน้ำที่บ้านหนองเต่า และนำโคมมะเต้าที่ทำไปถวายที่วัดพระธาตุแช่แห้ง ต่อด้วยกิจกรรมน่าสนใจไปชมการขนทรายจากแม่น้ำน่านด้วยวัวควายเทียมเกวียน เช็กอินเข้าพักผ่อนในโรงแรมวิวสวย น่าน ศรีปันนา รีสอร์ท

ช่วงเวลา

น่าเที่ยว

เที่ยวได้ตลอดปี แต่ถ้าอยากเจอนกยางขาวต้องมาช่วงต้นหน้าหนาว และถ้าอยากดูวัวควายเทียมเกวียนลงไปลุยในแม่น้ำเลยก็ต้องเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธุ์

เดินทาง

อย่างไร

จากตัวเมืองน่านข้ามสะพานแม่น้ำน่าน ใช้ทางหลวงหมายเลข 1168 ประมาณ 3 กิโลเมตร จะถึงเขตวัดพระธาตุแช่แห้ง

ของที่ระลึกและ

ของฝากห้ามพลาด

เรือโบราณจำลอง

โคมมะเต้าเมืองน่าน

ที่พัก

แนะนำ

น่าน ศรีปันนา

รีสอร์ท

สถานที่ท่องเที่ยว

วัดศรีบุญเรือง นอกจากพระพุทธรูปโบราณให้กราบขอพรแล้วภายในวัดศรีบุญเรืองยังมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย

อย่างการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ปั้นเทียนสะเดาะเคราะห์ และทาสีหัวเรือน่าน

วัดพระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานสำคัญทางพุทธศาสนา ของชาวน่านที่มีอายุยาวนานกว่า 600 ปี คนเกิดปีเถาะ ไม่ควรพลาดไปทำพิธีชุธาตุ หรือสักการะพระธาตุตามปีเกิด เชื่อกันว่าจะทำให้โชคดีมีแต่สิริมงคล

วัดบุญยืน วัดสำคัญประจำเวียงสามาตั้งแต่โบราณ ใครไปใครมาก็ต้องแวะสักการะพระประธานที่เป็นปางประทับ

ยืนอันงดงาม 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงสา นอกจากจะเป็นที่เก็บรวบรวมหลักฐานทางวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวน่าน ยังมีความสำคัญตรงที่ เป็นที่แรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ทรงประทับรอยพระบาทแรกในดินแดนน่านแห่งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ชาติพันธุ์ศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 น่านแหล่งเรียนรู้เรื่องชาติพันธุ์ที่น่าสนใจ และมีชีวิตตัวอย่างของการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายแต่สงบสุข

สไตล์นักเดินทาง

นักเดินทางที่ชื่นชอบการเดินทาง ไปต่างถิ่นเพื่อทำความรู้จักกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจากชีวิตประจำวันเดิมๆ และหลงรักการออกเดินทางเพื่อเติมเต็มแรงบันดาลใจ และค้นหาความหมายในชีวิตผ่านการใช้ชีวิต และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับสังคมและชุมชนตามแบบวิถีของท้องถิ่นนั้นๆ

เตรียมตัวก่อนไป

ศึกษาหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ก่อนไป โดยไม่ลืมอุปกรณ์คู่ใจคือกล้องถ่ายรูปและสมุดบันทึกความทรงจำ

ข้อมูลน่ารู้

บริเวณที่ตั้งของม่วงตึ๊ด เป็นที่กว้างซึ่งเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะ ตรงกลางเป็นที่ตั้งของเนินภูเพียงแช่แห้ง ซึ่งมีการขุดดินนำอิฐไปก่อสร้างเป็นพระธาตุแช่แห้ง ส่วนเวียงสาคืออำเภอที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ได้ชื่อว่าประตูสู่น่าน และยังเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเพราะมีสายน้ำหลายสายไหลผ่าน

คุณค่าและความประทับใจที่จะได้รับ

ได้สัมผัสลงลึกถึงเสน่ห์ของวิถีชีวิต ที่เรียบง่ายแต่งดงามของแต่ละท้องถิ่น ได้หลุดพ้นจากกฎเกณฑ์เดิมๆ ที่ผูกมัดและค้นพบแรงบันดาลใจ รวมถึงคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้น และได้ค้นพบหนทางที่สามารถอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ และความแตกต่างของคนได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

กิจกรรมที่จะได้เรียนรู้ร่วมกับชุมชน

ปั้นเทียนสะเดาะเคราะห์ ทาสีหัวเรือ ประดิษฐ์โคมมะเต้า ชมการขนทรายจากแม่น้ำ ล่องเรือไม้สายน้ำน่าน ให้อาหารปลาบ้านกะหล๊ก

ติดต่อประสานงานการท่องเที่ยว

ม่วงตึ๊ด พ่อด้าย

โทร 084 808 9813

 

เวียงสา อาจารย์โทน

โทร 088 407 1740

ล่องเรือ อาจารย์ระดม

โทร 085 029 8029