1/2

ทริปสายกินต่องไปลองผลไม้และอาหารท้องถิ่น ตลอดจนร้านเก่าแก่ร้านดังยอดฮิต

ท่องเที่ยวไปตามสายน้ำ เรียนรู้วิถีชีวิตตามแหล่งน้ำ เติมเต็มความสดชื่น

สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ฟอกปอดกับเส้นทางภูเขาจรดทะเลที่มีความท้าทายเล็กๆ

มาจันทบุรีต้องสัมผัสทุกอย่างตามคำขวัญ เพราะรวบรวมของเด็กเมืองจันทร์หมดแล้ว

หาประสบการณ์จากการเรียนรู้ เน้นการทำกิจกรรม ยิ่งทำมาก ยิ่งเรียนรู้มาก