Asset 1.png

เติมเต็มคุณค่าประสบการณ์ใหม่ให้ชีวิต

The
STYLING BROCHURE

โปรชัวร์แต่ละแนวการท่องเที่ยว เพื่อตอบโจทย์ความเป็นคุณ

The
OFFICIAL THEME VIDEO

วีดีโอแต่ละแนวการท่องเที่ยว เพื่อตอบโจทย์ความเป็นคุณ

 
Exploring

CREATIVE TOURISM OF THAILAND

ค้นหา เมืองท่องเที่ยว ในสไตล์การท่องเที่ยว เพื่อตอบโจทย์ความเป็นคุณ

ค้นหาที่เที่ยวกันเลย

ค้นหาที่เที่ยวกันเลย

Asset 1.png
Introducing

CREATIVE TOURISM DISTRICT  

มารู้จัก CREATIVE TOURISM DISTRICT  กัน 

Creative Tourism District หรือ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย

คือการท่องเที่ยวที่จะทำให้คุณได้ “เติมเต็มคุณค่าประสบการณ์ใหม่" ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับคนในท้องถิ่น ได้รับความรู้ที่สนุก ได้ลงมือทำในสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยได้ทำมาก่อน และจังหวะหนึ่งของการเที่ยวแบบนี้แหละ ที่จะทำให้คุณค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ความรัก ความผูกพัน และได้เรียนรู้เข้าใจถึงความหมายของความสุขที่ยั่งยืน

โครงการนี้เป็นโครการพัฒนาย่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดย ททท. จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือสร้างและกระตุ้นการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทยให้เติบโต เพราะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือทรงประสิทธิภาพ ที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างรายได้สู่ชุมชนในประเทศไทย  โดยโครงการ Creative Tourism District จะสร้างต้นแบบทางการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมทางความคิดของภาคีสำคัญ คือคนในท้องถิ่น นักการตลาด และนักท่องเที่ยวเป้าหมาย โดยในปีพ.ศ.2560 นี้ ททท.ได้เลือกจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาโครงการ และมีเป้าประสงค์จะขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี 2561 ตามบริบทของจังหวัดนั้นๆ

 

ถ้าการ “ท่องเที่ยว” ทั่วไปหมายถึงการพาตัวเองให้ออกเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจ ไปเจอสถานที่เที่ยวแปลกใหม่ ได้ถ่ายรูปเช็กอินกับจุดเที่ยวไฮไลต์แวะรับประทานอาหาร ลองชิมขนมร้านดังยอดฮิต นั่งดื่มกาแฟเบา ๆ “Slow Life” จบทริปกลับไปใช้ชีวิตตามเดิม ถ้าอย่างนั้นความหมายของการท่องเที่ยวแบบ “Creative Tourism” ที่เรากำลังจะพาคุณไปสัมผัสก็คงให้นิยามของการออกเดินทาง “ท่องเที่ยว” ที่แตกต่างไป เพราะเรากำลังจะพาคุณเดินทางออกไปเที่ยวแบบลึกซึ้ง ไปลองเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ ไปทำความรู้จักอีกหลากหลายวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากคนเมือง ไม่ใช่แค่ไปยังสถานที่สวย ๆ ไม่หยุดแค่พาไปชิมอาหารท้องถิ่นแปลกใหม่ แต่คุณกำลังจะได้เที่ยวสนุกทำความรู้จักและสัมผัสถึงตัวตนที่แท้จริงของชุมชนนั้น ๆ เพื่อเปิดใจค้นพบประสบการณ์ที่เกี่ยวก้อยมาพร้อมกับแรงบันดาลใจใหม่ให้ชีวิต และทำให้ความหมายของการออกเดินทาง “ท่องเที่ยว” ครั้งนี้ของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป